Do projektu makiet-stanowisk potrzebowaliśmy kilku wizualizacji. Jednocześnie toczyły się rozważania które części makiety będą ruchome lub podświetlane. Dla jaśniejszych rozmów z klientem powstała wizualizacja poglądowo. 
Opieraliśmy się raczej na podstawowych materiałach, ograniczeniu "zieleni" na makiecie dla zachowania czystej , czytelnej formy przekazu. 

You may also like

Back to Top